Företaget

Visionen

Vårt mål är att utveckla marknadens bästa system och för att det ska vara möjligt förenar vi hög teknisk kompetens med stor kunskap om våra kunder och deras verksamhet. Det är också anledningen till att vi alltid utvecklar våra produkter tillsammans med våra kunder. Vi vill skapa ett förtroende som sträcker sig långt utanför produkter, tjänster och avtal, för att vara en god partner i våra kunders vardag och långsiktiga verksamhetsutveckling.

Eftersom vi tycker att funktionen är viktigare än tekniken har vi valt en strategi som bygger på oberoende när det gäller val av lösning och leverantörer till delsystem. Detta medför att vi har kompetens inom ett många olika programmeringsspråk och datormiljöer som Linux, Windows, Mac OS X, Android och iOS. Ofta väljer vi lösningar baserad på öppen programvara. Vilket ger stora fördelar med möjlighet till hög nivå av kundanpassning, smidig integration av olika tjänster samt kostnadseffektiva lösningar.