Välkommen till Euronetics

Vi utvecklar och marknadsför webbsystem inom HR-området för offentlig förvaltning. Vi utvecklar alltid våra system tillsammans med våra kunder för att hitta de processer och tekniska lösningar som passar varje organisation bäst. För att våra produkter ska bli så kostnadseffektiva som möjligt utvärderar vi alltid de verktyg som finns på marknaden. Våra produkter integrerar vi gärna med kundens befintliga system för att få en smidig helhet.

 

Produkter

Vikariebanken® är ett bemanningsverktyg som effektiviserar tillsättningen av vikarietjänster. Med våra kunders behov som utgångspunkt har systemet utvecklats under många år till att bli marknadens mest kompetenta och flexibla system för korttidsbemanning inom offentlig förvaltning. Samtidigt som det också är uppskattat för sin enkelhet för användarna. Det kan integreras med marknadens vanligaste personal- och ekonomi-system.

Feriebanken är ett webbsystem som används av kommuner vid rekrytering av feriearbetare till alla olika typer av arbetsområden och verksamheter.