“Jag jobbar tillsammans med ett fantastiskt gäng där man får vara med genom hela utvecklingsprocessen, från kravinsamling till leverans och vara delaktig i de beslut som fattas. Vi skapar nya och vidareutvecklar redan populära webbaserade produkter som verkligen förenklar vardagen för våra kunder. “

Så beskriver en av våra systemutvecklare om varför man ska jobba på Euronetics.

På Euronetics arbetar vi med en bred teknikbas i våra system. Systemen är byggda på en webbaserad klient-server-programvara som består av flera delsystem; klientmjukvara, servermjukvara samt kringliggande tjänster såsom sms-tjänst och pdf-tjänst. Systemen bygger på webbplattformen Linux/Apache/MySQL/PHP/Python. Klienten använder HTML, jQuery, React och AngularJS. Då våra kunder befinner sig inom offentlig förvaltning ställer våra system höga krav på prestanda och säkerhet. Några av våra största kunder har över 3000 användare.

Teamet är fördelat på både utvecklare, kundansvariga och HR-konsulter. Arbetet är varierat men med tyngdpunkt på att driva utvecklingsprojekt i våra webbaserade system. Som systemutvecklare är man delaktig i nyutveckling av systemen på beställning av kund samt förvaltning av alla våra produkter. Gillar du att se snabba resultat av ditt arbete? Då kommer du trivas hos oss. Vi jobbar med agila arbetsmetoder och ditt arbete har direkt inverkan hos våra kunder.

No categories