Vikariebanken®

Vikariebanken® är en produkt som förenklar och effektiviserar rekrytering, bokning och administration av vikarier inomskola & barnomsorg samt vård & omsorg.

Tillsättningen av vikarier innebär ofta en svår uppgift som kräver mycket tid. Vanligtvis tillsätts vikariat med hjälp av telefonsamtal då man utifrån en lista med vikarier manuellt får lägga ett pussel för att lösa tillgång och efterfrågan. Men vikariehanteringen kan enkelt både underlättas och kvalitetssäkras med hjälp av rätt hjälpmedel.

Oavsett om vikarietillsättningen sker centralt via en bemanningsenhet eller direkt ute på arbetsplatsen, är Vikariebanken®ett smidigt system som förenklar och effektiviserar arbetet. Låt förmedlingen av vikarier “sköta sig själv” med hjälp av Vikariebanken® och lägg mindre tid på själva hanteringen, så får du mer tid över för andra uppgifter.

Vikariebanken® utnyttjar webbens fördelar för att göra bemanningen enklare. Här får du full kontroll över behov, tillgång och tillsättning av vikarier via enkla webbsidor. Du kan snabbt hitta rätt vikarie utifrån verksamhetens behov. Det är ett mycket flexibelt system som snabbt kan skräddarsys efter organisationens önskemål.

På samma sätt får Vikarierna på ett enkelt sätt direkt kontroll över sitt eget schema och en bra överblick över sin bokningsbara tid och sina bokade uppdrag. Eftersom Vikariebanken® är ett webbaserat hjälpmedel, kan vikarien se sina sidor när och var som helst, där det finns tillgång till Internet.

Med hjälp av omfattande statistik över verksamhetens vikarieanvändning ges ett bra underlag för uppföljning och styrning av verksamheten.

Läs mer på Vikariebanken.se.

Ladda hem produktblad i pdf-format
Vikariebanken®

Feriebanken

Feriebanken är ett smartare, enklare och mer kostnadseffektivt sätt att förmedla feriearbete. Systemet är webbaserat och blir därigenom ett mycket kostnadseffektivt och enkelt verktyg. Feriebanken förmedlar platserna på ett rättvist sätt utifrån de kriterier som ni vill använda och ger ett bra underlag för statistisk uppföljning och analys.

Det är mycket enkelt att komma igång med Feriebanken. Systemet kräver inga stora investeringar utan bidrar istället till att ni snabbt kan spara både tid och pengar.

Feriebanken kan användas vid rekrytering av feriearbetare till alla arbetsområden. Eftersom Feriebanken utvecklas i nära samarbete med kunderna anpassas systemet hela tiden efter de nya utmaningar som dyker upp.